Over

Flo Advocatuur is in 2006 opgericht door Jeroen Stoevenbeld. Het kantoor is gevestigd in een karakteristiek pand aan de Johannes Verhulststraat in Amsterdam-Zuid. Het kantoor biedt juridische dienstverlening op verscheidende rechtsgebieden met de nadruk op vastgoed/huurrecht, arbeidsrecht, algemeen contractenrecht, ondernemingsrecht en het intellectueel eigendomsrecht. Flo Advocatuur adviseert en procedeert, waarbij in het belang van de cliënt altijd een kosten-batenanalyse wordt gemaakt, doch ook principekwesties met verve worden uitgevochten. De cliënt wordt vanzelfsprekend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de dossiers. Het cliëntcontact is informeel en altijd rechtstreeks, zonder dat je eerst wordt doorverbonden met een secretaresse. Zaken worden op voortvarende wijze behandeld, waarbij de kwaliteit van het werk en creatieve oplossingen voorop staan. Correspondentie en processtukken worden in begrijpelijke taal geschreven.

Er wordt een redelijk uurtarief gehanteerd en dat vereist steeds maatwerk. Maak een afspraak en laat u overtuigen van de kwaliteit van Flo Advocatuur!

Profiel

Jeroen Stoevenbeld is in 1999 begonnen in de advocatuur. Nadat Jeroen het vak heeft geleerd bij een middelgroot kantoor in Amsterdam is Jeroen in 2006 gestart met Flo Advocatuur. Jeroen heeft een algemene civiele praktijk opgebouwd en adviseert, correspondeert en procedeert met name over geschillen met betrekking tot het vastgoed/huurrecht, het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht. In zijn studietijd heeft Jeroen het bouwrecht bestudeerd en dat komt zijn praktijk nog steeds ten goede. Jeroen staat vaak vastgoed ondernemers bij in uiteenlopende geschillen.

In het arbeidsrecht adviseert Jeroen zowel ondernemingen als particulieren. Het kan gaan om arbeidsgeschillen tussen werkgever en werknemer, doch ook advies met betrekking tot bestaande contracten en nieuwe regelgeving. Jeroen is verder zeer goed bekend met payroll, uitzendovereenkomsten en Zzp’ers. Jeroen adviseert daarin meerdere ondernemingen.

In het intellectuele eigendomsrecht behandelt Jeroen inbreuken op diverse rechten, zoals het auteursrecht, het merkenrecht en het portretrecht. Daarnaast stelt Jeroen op maat gemaakte licentieovereenkomsten op.

Tot slot heeft Jeroen een incassopraktijk en hij geeft niet snel op als het erop aankomt dat een openstaande factuur niet wordt voldaan. Verhaalsonderzoeken maken deel uit van zijn praktijk.

Recht

  • Vastgoed/huurrecht
  • Arbeidsrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Vennootschapsrecht
  • Intellectueel eigendomsrecht
  • Familierecht
  • Incasso